flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історична довідка

   Історична довідка за 20022021рр. Територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області

     Відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України, статті 125 Закону України «Про судоустрій України» та Указу Президента України «Про Державну судову адміністрацію України» від 29.08.2002 р. № 780/2002 утворено Державну судову адміністрацію України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

     Відповідно до Тимчасового Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації в Житомирській області, затвердженого Головою Державної судової адміністрації України від 26.11.2002 р., наказу Державної судової адміністрації України від 26.11.2002 р. № 19 «Про призначення Литвина О.Т. начальником управління» та наказу начальника управління ДСА в Житомирській області від 26.11.2002 р. № 2 вважати 26.11.2002 р. датою створення територіального управління Державної судової адміністрації в Житомирській області. 02.09.2003 р. заступником начальника призначено Морея В.В.

     Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області (далі – ТУ ДСА України в Житомирській області) є територіальним органом Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) та їй підпорядковується.

     ТУ ДСА України в Житомирській області у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями з'їзду суддів України та Ради суддів України, Положенням про ДСА України, наказами ДСА України, рішеннями колегії ДСА України, іншими нормативно-правовими актами та власним Положенням.

     Основним завданням ТУ ДСА України в Житомирській області є організаційне забезпечення діяльності місцевих судів Житомирської області та фінансове забезпечення місцевих загальних судів Житомирської області з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів цих судів та забезпечення роботи органів суддівського самоврядування. Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, організації діловодства та архіву суду.

     Повноваження ТУ ДСА України в Житомирській області:

   - забезпечує належні умови діяльності місцевих судів Житомирської області в межах повноважень, визначених законом;

   - забезпечує в межах повноважень, визначених законом, незалежність, недоторканність та безпеку суддів у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами;

   - здійснює функції розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності ТУ ДСА України в Житомирській області та місцевих загальних судів Житомирської області;

   - забезпечує організацію роботи щодо надання матеріалів для формування пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України відповідно до потреб місцевих загальних судів Житомирської області;

   - узагальнює потреби місцевих загальних судів Житомирської області у матеріально-технічному забезпеченні та здійснює забезпечення в межах бюджетних асигнувань;

   - організовує та фінансує будівництво і ремонт будинків та приміщень місцевих загальних судів Житомирської області, їх технічне оснащення та укладає відповідні договори згідно із законодавством;

   - організовує комп'ютеризацію місцевих загальних судів Житомирської області для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах;

   - забезпечує місцеві загальні суди Житомирської області необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;

   - забезпечує місцеві загальні суди Житомирської області та суддів .цих судів символами судової влади (Державний Прапор України, зображення Державного Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками;

   - організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву в місцевих судах Житомирської області;

   - контролює стан діловодства, зокрема, процеси, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами в місцевих судах Житомирської області;

   - здійснює в межах повноважень, визначених законом та Положенням, соціальне забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників апаратів місцевих загальних судів Житомирської області;

   - бере участь у межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, у здійсненні заходів щодо забезпечення медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування суддів місцевих загальних судів Житомирської- області, працівників апаратів місцевих загальних судів Житомирської області та працівників ТУ ДСА України в Житомирській області;

   - звертається до відповідної місцевої ради з поданням щодо затвердження списку присяжних, здійснює виплати, передбачені законодавством, народним засідателям, присяжним у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;

   - взаємодіє з Житомирським апеляційним адміністративним судом та апеляційним судом Житомирської області з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності Житомирського окружного адміністративного суду та організаційного і фінансового забезпечення місцевих загальних судів Житомирської області;

   - взаємодіє з відповідними органами та установами, у тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності місцевих судів Житомирської області та фінансового забезпечення місцевих загальних судів Житомирської області;

   - організовує діяльність служби судових розпорядників у місцевих загальних судах Житомирської області;

   - координує діяльність керівників апаратів місцевих судів Житомирської області, вивчає практику організації діяльності цих судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції ЩОДО її вдосконалення;

   - вивчає кадрові питання апаратів місцевих судів Житомирської області, прогнозує в межах своїх повноважень потребу у спеціалістах, вносить пропозиції щодо замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

   - забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апаратів місцевих судів Житомирської області;

   - надає місцевим судам Житомирської області методичну та практичну допомогу з питань організації обліково-статистичної роботи, діловодства, архіву, розгляду звернень громадян та проходження державної служби в апараті місцевою суду Житомирської області;

   - забезпечує проходження здобувачами вищої освіти навчальної практики в місцевих судах Житомирської області;

   - здійснює відповідно до законодавства ефективне використання та збереження об'єктів державної власності в місцевих загальних судах Житомирської області та ТУ ДСА України в Житомирській області;

   - здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його повноважень, виявляє причини і умови, що породжують заяви та скарги громадян, і вживає заходів до їх усунення;

   - забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації у межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, бере участь у роботі з удосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів;

   - забезпечує здійснення представництва в установленому законодавством порядку інтересів ТУ ДСА України в Житомирській області та ДСА України в судах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, веде претензійно-позовну роботу;

   - забезпечує в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх здійсненням у ТУ ДСА України в Житомирській області;

   - проводить конференції та семінари з питань, що належать до повноважень ТУ ДСА України в Житомирській області;

   - забезпечує відповідно до законодавства здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до спеціального фонду Державного бюджету України судового збору.

     Відповідно до наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 25.12.2002 р. № 7 затверджено індекси структурних підрозділів:

   01 – канцелярія управління;

   02 – відділ кадрової роботи;

   03 – відділ організаційного забезпечення діяльності судів та судова статистика;

   04 – відділ забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії та органів суддівського самоврядування;

   05 – відділ матеріального і соціального забезпечення, незалежності та безпеки суддів;

   06 – відділ планово-фінансової діяльності, обліку та звітності;

   07 – відділ господарського забезпечення.

     Відповідно до штатного розпису від 01 вересня 2003 р. структура ТУ ДСА України в Житомирській області була такою:

   - начальник управління;

   - заступник начальника;

   - відділ планово-фінансової діяльності, обліку та звітності;

   - відділ кадрової роботи;

   - відділ організаційного забезпечення діяльності судів та судова статистика;

   - відділ забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії та органів суддівського самоврядування;

   - відділ матеріального і соціального забезпечення, незалежності та безпеки суддів;

   - відділ господарського забезпечення.

     Усього разом 16 штатних одиниць.

     Відповідно до Закону України «Про судоустрій України», Указу Президента України від 15.03.2004 р. № 328/2004 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів» та наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 22.04.2004 р. № 7/з «Про заходи щодо організації діяльності новоутворених судів» ліквідовано Бердичівський, Коростенський, Новоград-Волинський міські та Бердичівський, Коростенський, Новоград-Волинський районні суди. Натомість утворено Бердичівський, Коростенський, Новоград-Волинський міськрайонні суди Житомирської області.

     Відповідно до Закону України «Про судоустрій України», Указу Президента України від 21.05.2004 р. № 573/2004 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів» та наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 10.06.2004 р. № 15/з «Про заходи щодо організації діяльності Романівського суду» місцевий Дзержинський районний суд» було перейменовано на місцевий Романівський районний суд Житомирської області.

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», наказу ДСА України від 14.11.2005 р. № 114 «Про затвердження розподілу додаткової чисельності та граничної чисельності працівників територіальних управлінь державної судової адміністрації, а також Типової структури ТУ ДСА» та наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 29.12.2005 р. № 42 «Про реорганізацію відділів ТУ ДСА України в Житомирській області» здійснено реорганізацію відділів. Зокрема, відділ планово-фінансової діяльності, обліку та звітності перетворено на відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності. Усі інші відділи ліквідовано та утворено сектори.

     Таким чином, структура ТУ ДСА України в Житомирській області станом на 29.12.2005 р. була такою:

   - керівництво;

   - відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

   - сектор організаційного забезпечення діяльності судів та органів суддівського самоврядування;

   - сектор судової статистики та звітності;

   - сектор кадрової роботи та організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії суддів;

   - сектор організації діяльності служби судових розпорядників, забезпечення безпеки і належності суддів та господарського забезпечення;

   - юридичний сектор.

     Усього разом 20 штатних одиниць.

     У 2006–2007 рр. змін у найменування, підпорядкуванні, напрямах діяльності та структурі ТУ ДСА України в Житомирській області не відбулося. 12.02.2007 р. на посаду начальника призначено Морея В.В. З 22.03.2006 р. на посаду заступника начальника призначено Барабащук Т.Г. По 2012 р. в ТУ ДСА України в Житомирській області було два заступники начальника, тому з 02.04.2007 р. по 20.08.2012 р. посаду заступника начальника займав Мельник В.І.

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», наказу ДСА України від 23.10.2007 р. № 672/к «Про граничну чисельність працівників територіальних управлінь державної судової адміністрації» та наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 01.02.2008 р. № 4 «Про реорганізацію територіального управління» здійснено реорганізацію секторів (їх ліквідацію).

     Таким чином, відповідно до штатного розпису станом на 01.02.2008 р. структура була такою:

   - керівництво, до складу якого входили: начальник, заступник начальника, заступник-начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

   - відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

   - відділ кадрової роботи, організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії суддів та органів суддівського самоврядування;

   - відділ організаційного забезпечення діяльності судів, служби судових розпорядників, забезпечення безпеки і належності суддів, юридичного та господарського забезпечення;

   - сектор судової статистики та звітності.

     Усього 21 штатна одиниця.

     У 2009–2010 рр. змін у найменування, підпорядкуванні, напрямах діяльності та структурі ТУ ДСА України в Житомирській області не відбулося.

     Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 28.02.2011 р. № 5 та з метою вдосконалення діяльності апарату ТУ ДСА в Житомирській області здійснено реорганізацію секторів та відділів ТУ ДСА України в Житомирській області. Ліквідовані наступні відділи та сектори:

   - відділ кадрової роботи, організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії суддів та органів суддівського самоврядування;

   - відділ організаційного забезпечення діяльності судів, служби судових розпорядників, забезпечення безпеки і належності суддів, юридичного та господарського забезпечення;

   - сектор судової статистики та звітності.

     Відповідно до покладених на ТУ ДСА України в Житомирській області завдань створені такі відділи та сектори:

   - відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

   - відділ організаційного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення;

   - сектор кадрової роботи;

   - сектор судової статистики, документообігу та архіву;

   - сектор юридичного забезпечення.

     Відповідно до постанови КМУ від 12.03.2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», наказу Голови ДСА України від 07.07.2011 р. № 107 та наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 24.11.2011 р № 45 здійснено реорганізацію секторів та відділів ТУ ДСАУ в Житомирській області. Таким чином, ліквідовано:

   - відділ організаційного, матеріально-технічного та інформаційного побутового забезпечення;

   - сектор судової статистики, документообігу та архіву.

     Утворено:

   - відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників;

   - сектор організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій.

     Структура ТУ ДСА України в Житомирській області відбивала основні напрямки її діяльності і станом на 24.10.2011 р. була такою:

   - керівництво;

   - відділ планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності;

   - відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників;

   - сектор кадрової роботи;

   - сектор організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій;

   - провідний спеціаліст з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями.

     Усього 21 штатна одиниця.

     На виконання наказу ДСА України від 13.07.2012 р. № 83 «Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах», наказу ДСА України від 16.07.2012 р. № 84 «Про затвердження штатної чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів» та наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 23.07.2012 р № 29 затверджено в межах видатків на утримання штатну чисельність працівників апаратів місцевих загальних судів Житомирської області в кількості 775 штатних одиниць; введено додаткові одиниці працівників апаратів судів в місцевих загальних судах.

     У 2013 р. змін у найменування, підпорядкуванні, напрямах діяльності та структурі ТУ ДСА України в Житомирській області не відбулося.

     На виконання наказу ДСА України від 20.10.2014 р. № 135 «Про внесення змін до наказу ДСА від 8 серпня 2011 р.», керуючись частиною 6 ст. 149 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та відповідно до наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 22.10.2014 р. № 14 збільшено штатну чисельність працівників апарату Житомирського районного суду на 6 одиниць, Радомишльського районного суду на 3 одиниці, Лугинського районного суду на 8 одиниць, Малинського районного суду на 3 одиниці, Богунського районного суду м. Житомира на 4 одиниці.

     На виконання вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» і з метою забезпечення правильного та ефективного використання інформаційних ресурсів, що обробляються із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи та відповідно до наказу начальника ТУ ДСА України в Житомирській області від 30.01.2015 р. № 02 затверджено положення з порядку побудови та впровадження комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи.

     У 2015 р. змін у найменування, підпорядкуванні, напрямах діяльності та структурі ТУ ДСА України в Житомирській області не відбулося.

Відповідно до наказу 28.04.2017 року № 14 відбулася зміна структури територіального управління, а саме:

1)   Керівництво:

- начальник територіального управління;

- заступник начальника.

2) Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.

3) Відділ з питань управління об'єктами державного майна.

4) Сектор по роботі з персоналом.

5) Відділ організаційного забезпечення діяльності судів та  судової статистики.

6) Юридичний сектор.

У 2018-2020  роках  змін у найменування, підпорядкуванні, напрямах діяльності та структурі ТУ ДСА України в Житомирській області не відбулося.

Наказом ДСА України № 595 від 30.11.2018 року «Про внесення  зміни до наказу ДСА України від 24.12.2014 року № 170 «Про затвердження штатної чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів» штатну чисельність працівників апаратів місцевих загальних судів Житомирської області  збільшили.

     Станом на 01.06.2021 року штатна чисельність місцевих загальних судів Житомирської області становить: 157 суддів та 775 працівників апаратів судів.